Glarmester Madsen i over 80 år

I mere end 80 år har Glarmester Madsen eksisteret og har dermed i en menneskealder serviceret lokalsamfundet med kvalitet, loyalitet og glæde. Tidligere var firmaets navn “Glarmester Madsen & Sønner”. I dag blot “Glarmester Madsen”.

Trods navneskiftet er glarmestervirksomheden fortsat en veldrevet og velrennomeret familievirksomhed, som også viser interesse for lokalsamfundet på Amager, men man arbejder i dag langt ud over Amager og Christianhavns grænser.

Den karakteristiske butiksfacade på Christianshavn har udviklet sig gennem årtier, men stadigt står man tilbage med fornemmelsen af et tidligere Christinshavn. Det er de samme håndværksdyder, som dominerer filosofien bag virksomheden, men man er naturligvis vokset med den moderne teknologi´s muligheder.

Glarmester Madsen har også en afdeling i Dragør.