Glarmester Madsen - Gennemsigtigt i mere end 80 år


Opgaver som vi kan løse

Glarmester Madsen kan klare så godt som alle opgaver inden for arbejde med glas, private eller kommercielle opgaver. Glarmester Madsen arbejder såvel for den private husstand, som for virksomheder og offentlige institutioner. Opgaverne går fra indramning af billeder i butikken for en private kunde, over at løse glarmesteropgaver i bolig, på arbejdspladsen, herunder f. eks. udskiftning af butiksvinduer eller hjælpLæs mere


Glarmester Madsen i over 80 år

I mere end 80 år har Glarmester Madsen eksisteret og har dermed i en menneskealder serviceret lokalsamfundet med kvalitet, loyalitet og glæde. Tidligere var firmaets navn “Glarmester Madsen & Sønner”. I dag blot “Glarmester Madsen”. Trods navneskiftet er glarmestervirksomheden fortsat en veldrevet og velrennomeret familievirksomhed, som også viser interesse for lokalsamfundet på Amager, men man arbejder i dag langt udLæs mere


Kunder vi arbejder for